Behcet Barsom
Behcet Barsom anlitar konkurrenter. Foto: Region Örebro län.

Tar hjälp av konkurrenterna i krisen

Trots bristen på sjukvårdsmaterial håller Varuförsörjningen kvar vid avtalet med Apotekstjänst. Andra leverantörer kommer dock att anlitas.

Apotekstjänsts leveranser av förbrukningsartiklar till fem samverkande mellansvenska regioner slirar fortfarande. Martin Stang, chef för område försörjning vid Region Örebro län, säger att mycket av det som beställs blir restnoterat.

– Många pallar vi får med material innehåller också mycket luft och är dåligt packade. Eftersläpningen i våra beställningar är nu flera dagar.

Bristen drabbar sjukhusen olika. Svårast har det varit för Akademiska sjukhuset som sedan den 11 oktober endast genomfört akuta och nödvändiga operationer. Nu kan Region Uppsala lämna det stabsläge med särskild sjukvårdsledning som rått under drygt en vecka för att gå över till att arbeta med normala beslutsvägar.

Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset, säger att detta arbetssätt inte passar vid långa utdragna händelser:

– Vår bedömning är att det kan ta flera månader till vi har ett helt normalt läge. Vi har därför organiserat oss på ett annat sätt för att lösa situationen.

Varuförsörjningens arbete med att få en stabil försörjning av sjukvårdsmaterial på kort och lång sikt fortsätter. Avtalet med Apotekstjänst hävs inte. I alla fall inte under pågående försörjningskris – som fått företagets vd Tomas Hilmo att avgå. Ekonomiska och juridiska frågor ska utredas när läget normaliserats.

– Vi har nu haft kontakt med Apotekstjänst och är överens med dem om att ta in andra leverantörer för att lösa den akuta materialbristen, säger Behcet Barsom, ordförande för varuförsörjningsnämnden, efter att ha mött leverantörens ledning.

Kontinuerlig dialog med regiondirektörerna i de drabbade regionerna pågår. Man tittar på alla möjligheter. Region Uppsala planerar exempelvis beredskapslager.

– Målet är att snarast säkerställa tillgången till förbrukningsmaterial till vården för att öka patientsäkerheten, säger Behcet Barsom.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *