Svenska landsting skaffar egna flygplan

En verklig storupphandling pågår – i det tysta. Landets alla landsting och regioner är på god väg att skaffa sig en egen flygplansflotta.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Sveriges landsting och regioner har gått samman i ett kommunalförbund för att köpa ambulansflygplan. Planen ska specialanpassas för transporter av personer som exempelvis behöver specialistvård i andra landsting.

Idag köps flygtjänsterna från privata aktörer. Tanken med egna flygplan är att göra vården mer jämlik över landet, sänka kostnaderna och förbättra koordineringen av verksamheten.

Kommunalförbundet, Svenskt Ambulansflyg, håller som bäst på att upphandla sex fabriksnya flygplan med option på ytterligare fyra. Styckepriset ligger i häradet 100 miljoner kronor. Medicinskteknisk utrustning har redan upphandlats.

För tillverkarna är det just nu bråda tider. Anbudstiden går ut den 16 augusti. Region Uppsala sköter det upphandlingstekniska.

Även om kommunalförbundet ska äga flygplanen kommer driften, till exempel piloter och tekniskt underhåll, att upphandlas. I och med att anbudsgivarna inte tyngs av den stora investeringen bedöms att fler operatörer vill konkurrera om tjänsten, något som i sin tur gynnar landstingen och medborgarna genom lägre priser.

Projektet har pågått under några års tid. Även om den upphandling som avbröts 2014 lockade tre anbud uppfyllde ingen entreprenör de ställda kraven. Nu gällande tidplan tar sikte verksamhetsstart våren 2020.

Flygplanen ska baseras i Umeå, Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter. Samtliga baser ska ha kort aktiveringstid och beredskap dygnet runt. Flygkoordineringscentralen hamnar i Umeå.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Svenska landsting skaffar egna flygplan

  1. Detta är en av de största skandaler inom upphandling av flygoperationer. Det finns ingen politisk debatt kring detta. Det bara sker. Här har ett antal regioner slagit sig ihop och bildat ett bolag. Tagit ett lån på 600 miljoner och startat en upphandling där man inte vet det långsiktiga utfallet i form av kostnader. När man gör en riktig upphandling så pratar man i termer av LCC och LSC. Vet man inte vad dessa förkortningar står för skall man inte heller göra en upphandling. På svensk ambulansflygs hemsida så står det tydligt att man är inte missnöjd med dagens system utan man vill bara göra såhär. Varje upphandling som skett utan professionell hjälp har lett till ökade kostnader/svällande organisationer. Uppdrag granskning har redan visat att sjöfartsverket inte klarade av att göra en riktig upphandling. Här kommer nästa misslyckande. Man använder argument som en jämlik patienthantering. I själva verket så fråntar man medel från verksamheten(och gör den mer patientojämlik) och lägger på nya flygplan som med det flygtidsuttag som planeras kommer att kunna flyga i 30 år framåt. Med begagnade flygplan så skulle det räcka med en tredjedel av pengarna och produkten skulle bli lika bra. Finns det ingen politiker som värnar om regionernas pengar. Enligt uppgift så saknar regionerna pengar till sin verksamhet. Men här kan man slösa hur mycket som helst.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *