Erika Ullberg vill fortsätta granskningen. Foto: Socialdemokraterna.

Struntade i alla goda upphandlingsråd

Stockholms län landsting ignorerade upphandlingsråd från både interna och externa experter. Bristande metoder och konsultberoende är andra ingredienser som ledde fram till det uppmärksammade ”strumpavtalet” med Onemed.

Utredningen kring Stockholms läns landstings upphandling av förbrukningshjälpmedel som till exempel stödstrumpor sårvårdsartiklar och dialysvätskor, är klar. Där noteras bland annat att hälso- och sjukvårdsförvaltningen i stora delar ignorerat varningar från SLL Upphandling, alltså den interna upphandlingsexpertisen, samt från externa jurister.

Enligt rapporten var förvaltningen så stolt över sin avtalsmodell att man inte velat inse dess brister. Det konstateras också att arbetet med upphandlingar varit för lite baserat på strukturerad analys av marknaderna. Metoderna för att värdera risker har inte varit tillräckliga.

Till problembilden hör en långvarig brist på projektledare. Förvaltningen har systematiskt använt konsulter i projektledarrollen, vilket inte gagnar systematiskt lärande och kunskapsöverföring inom organisationen.

Slutsatserna ger ytterligare bränsle till det förbättringsarbete som hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin har inlett kring upphandlingar.

– Vi ska skapa ett gemensamt sätt för hur vi utför och dokumenterar våra strategiska marknadsanalyser så att de blir mer strukturerade och gör dessa mer sökbara och relevanta för upphandlingar inom alla delar av hälso- och sjukvården, säger hon.

Landstingsoppositionen tycker inte att gjord utredning är tillräcklig. Erika Ullberg, finanslandstingsråd i opposition, säger att ansvaret för upphandlingen är politiskt och många frågor är ännu obesvarade:

– Nu är det dags att ta nästa steg i granskningen och låta en extern oberoende part utreda vad ansvariga politiker visste. Alla korten måste upp på bordet.

På landstingsfullmäktige i nästa vecka kommer socialdemokraterna att kräva besked av alliansen kring en extern, oberoende granskning av upphandlingen.

– Sjukvårdsdirektören konstaterar att händelsanalysen visar att upphandlingen borde ha avbrutits. Det håller vi socialdemokrater, som röstade nej till upphandlingen, med om.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *