Lena Hofsberger
Lena Hofsberger ser synergieffekter. Foto: Jenny Drakenlind.

Storaffär inom upphandlad omsorg

Konkurrensen inom omsorgsområdet minskar. Ambea köper Aleris samtliga omsorgsverksamheter i Sverige, Norge och Danmark.

Ambea kliver med köpet av Aleris Omsorg fram som Nordens största omsorgsbolag. Ambea är idag den näst största privata aktören på marknaden för omsorg i Sverige medan Aleris ligger på en storleksmässig sjätteplats. Den nya koncernens omsättning uppgår till drygt tio miljarder kronor.

Fredrik Gren, vd och koncernchef för Ambea, säger att förvärvet ökar förmågan till organisk tillväxt i egen regi:

– Dessutom skapar vi betydande möjligheter till synergier, samordning av inköp samt erfarenhetsutbyte kring verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Aleris avyttring rör totalt 305 omsorgsverksamheter med närmare 6 000 anställda i Sverige, Norge och Danmark. Affären innebär en tydlig kursändring för företaget:

– Aleris blir nu ett renodlat sjukvårdsföretag, säger Alexander Wennergren Helm, koncernchef för Aleris, som förklarar att det ger förutsättningar för fortsatt specialisering.

Ambea betalar 2,6 miljarder kronor för Aleris Omsorg. Affären måste godkännas av berörda konkurrensmyndigheter och beräknas vara slutförd senast under andra kvartalet 2019.

– Bolagen kompletterar varandra och har företagskulturer som fungerar väl tillsammans, noterar Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *