Sabina Joyau
Sabina Joyau önskar rimliga tillståndskostnader. Foto: Vårdföretagarna.

”Stora och ofta orimliga kostnader”

Tillståndsplikten för att bedriva viss upphandlad vård har kritiserats från olika håll. Nu aviserar regeringen en översyn för att försäkra sig om att kostnaderna står i proportion till handläggningsinsatsen.

Sedan våren 2018 krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att driva upphandlat stöd- och äldreboende. I samband med att kravet infördes protesterade Sveriges Kommuner och Regioner mot långa handläggningstider.

Vårdföretagarna, som i grunden ser positivt på tillståndsplikten, är också kritiskt. Man menar att kostnaderna är för höga och hämmar inte minst små företag.

Organisationen påpekar också att avgifterna strider mot januariöverenskommelsen där en punkt är att konkurrensneutralitet ska råda mellan privata och fristående vårdgivare. Sabina Joyau, näringspolitisk chef vid Vårdföretagarna, förklarar:

– Våra medlemsföretag har ålagts stora och i många fall orimliga kostnader för tillståndsprocessen. Det är pengar som hade kunnat läggas på ökad kvalitet för brukare och medarbetare.

I december uppvaktade Vårdföretagarna regeringen om tillståndsplikten, avgifterna och dess konsekvenser. Nu ger regeringen Ivo i uppdrag att analysera nuvarande regelverk för tillståndsprövning. Uppdraget inkluderar analys av avgiftsnivåerna och hur dessa motsvarar kostnaderna för arbetsinsatsen i tillståndsprövningen.

– Det här systemet ska vara självfinansierat och det är angeläget att säkerställa att avgifterna står i proportion till den arbetsinsats som utförs av myndigheten, säger socialminister Lena Hallengren.

Ivo ska även analysera möjligheten att förenkla ägar- och ledningsprövningen samt minska den administrativa bördan på regional och kommunal nivå genom att tillhandhålla information om godkända företag i de prövningar som görs av myndigheten.

– Vi uppmanar Ivo att lyssna på företagens erfarenheter för att tillståndsgivningen ska bli så smidig och rättssäker som möjligt, säger Sabina Joyau.

Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 30 maj 2020 och slutredovisas senast den 31 mars 2021.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *