Ann-Sofi Lodin
Ann-Sofi Lodin tackar för servicen. Foto: Catharina Fyrberg.

Snabbfotad domstol bäddar för avtal

Västra Götalandsregionens val av vårdinformationssystem står sig. Miljardavtalet med Cerner har signeras efter det att förvaltningsrätten snabbavslagit inlämnad överprövningsansökan.

En av leverantörerna höll inte med om Västra Götalandsregionens val av vårdinformationssystem. Sedan förvaltningsrätten avslagit DXC Technologys ansökan överprövning har avtalet med Cerner kunnat signeras.

Ragnar Lindblad, programägare vid Västra Götalandsregionen, säger att det känns mycket bra att kontraktet nu är undertecknat:

– Nu kan vi med full kraft dra igång införandet av den gemensamma vårdinformationsmiljön, som ska underlätta för såväl våra medarbetare som invånare och patienter.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin gläds över att överprövningen inte förorsakade någon längre försening av projektet. Tilldelningsbeslut meddelades så sent som i slutet av september och i början av oktober lämnades ansökan om överprövning in.

– Vi är tacksamma för förvaltningsrättens mycket snabba hantering av överprövningen, säger hon och ser det som ett gott betyg för hur upphandlingen har skötts.

Målsättningen är att det nya systemet, Millennium, ska vara infört i början av 2023. Regionen har genomfört upphandlingen i samverkan med samtliga 49 kommuner i Västra Götaland så att även den kommunala hälso- och sjukvården får möjlighet att ansluta.

– Nu börjar det stora arbetet för att se över våra arbetssätt för att ta vara på digitaliseringens möjligheter och se till att anpassa Millennium till våra förhållanden i Västra Götaland, säger Thomas Jungbeck, direktör för Västkom, som har koordinerat kommunernas medverkan i upphandlingen.

Även Region Skåne har valt Millennium från Cerner.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *