Skickar varningsbrev till leverantörer

Bristande uppföljning är en inte ovanlig kritik av offentliga upphandlingar. Stockholms läns landsting slarvar inte med den saken och skickar varningsbrev till två vårdgivare.


Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting arbetar med stärkt uppföljning av vårdgivare. Konsultföretaget Helseplan har anlitats för en oberoende extern granskning av två vårdgivare som arbetar med psykiatrisk specialistvård för vuxna.

Granskningen har resulterat i varningsbrev till både SLSO, som är landstingets egna utförare av psykiatri, samt företaget Prima. I denna begäran om rättelse till vårdgivarna slås fast att de båda bryter mot avtalet med Stockholms läns landsting.

SLSO kritiseras för bland annat brister i vårdkvalitet. Journalföringen bedöms inte vara på topp samtidigt som en stor del av vård- och omsorgsplanerna inte nådde Socialstyrelsen kriterier.

För Prima gäller anmärkningarna främst felaktig registrering av utförd vård, något som påverkar den ekonomiska ersättningen. Företaget bedöms ha fått för stor prestationsbaserad ersättning.

I varningsbreven uppmanas vårdgivarna bland annat att inom sex veckor rätta bristerna. Prima ska inom två veckor återkomma med sina synpunkter kring sin felaktiga fakturering varefter landstinget kommer att specificera eventuellt återkrav.

En ny revision kommer att genomföras inom sex månader. Detta för att säkerställa att verksamheterna lever upp till avtalet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *