Germund Persson
Germund Persson ifrågasätter Skatteverkets bedömning. Foto: Thomas Carlgren.

”Skatteverket övertolkar momsdom”

Momskravet på upphandlad personal från halvårsskiftet väntas slå hårt mot vården. Germund Persson på SKL vill att Skatteverket skjuter på införandet till dess att frågan är helt avgjord rättsligt.

Vårdmottagningar ska från den 1 juli betala moms när de hyr in personal från företag. Detta har Skatteverket slagit fast i ett ställningstagande efter ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen kring uthyrning av personal.

Momsplikten innebär att upphandlade vårdtjänster i flera fall blir dyrare. Kommuner och landsting har en särskild rätt till ersättning för moms, men nyordningen slår mot exempelvis privat drivna vårdmottagningar som inte har samma möjlighet att få tillbaka momsen.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har riktat upprepad kritik mot momsplikten. Senast i form av en skrivelse till Skatteverket:

– Skatteverket kan inte vidta beskattningsåtgärder innan rättsläget har klarlagts genom avgöranden från högsta instans, menar Germund Persson, chefsjurist på SKL.

Åsikten är att Skatteverket i sitt ställningstagande gått längre i sin bedömning än vad som följer av domen. SKL hämtar nu stöd i det faktum att flera förhandsbesked har prövats.

En oenig Skatterättsnämnd visar att rättsläget och Skatteverkets tolkning av domen från Högsta Förvaltningsdomstolen inte är självklar enligt Germund Persson. Han tror att fler förhandsbesked kommer att överklagas.

Det betyder att Skatteverkets tolkning av den prejudicerade domen från juni 2018 kommer att prövas i ytterligare minst en instans. Frågorna är därmed inte rättsligt avgjorda:

– Vi anser därför att Skatteverket måste skjuta på tidpunkten för ikraftträdande som utsatts till den 1 juli.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *