Lennart Palm
Lennart Palm kritiserar avtalsförlängning. Foto: Konkurrenskommissionen.

”Själva skyldiga till brådskan”

Konkurrenskommissionen kritiserar Region Uppsala för förlängningen av ett avtal om sjuktransporter med helikopter. Åsikten är att regionen har del av ansvaret för att den nya upphandlingen kraftigt försenats.


Kommunalförbundet Svensk Luftambulans håller som bäst på att upphandla helikoptertransporter. Processen verkar dock gå rätt trögt eftersom den görs på uppdrag av flera landsting och regioner.

Verksamhetsstarten har fått skjutas upp. För att säkra Akademiska sjukhusets transportbehov har Region Uppsala förlängt sitt avtal med Medicopter – trots att detta inte är möjligt utan ny upphandling.

Lennart Palm är ledamot i Konkurrenskommissionen. Han noterar att Region Uppsala är representerat i kommunalförbundets direktion och har varit en bidragande orsak till att upphandlingen försenats:

– Regionen har varit medveten om omständigheterna under en lång tid och hade därmed haft tid att göra en egen upphandling.

Direkttilldelning tillåts om det råder synnerlig brådska som inte kunnat förutses. Konkurrenskommissionen poängterar i sin utredning att brådskan inte får vara orsakad av den upphandlande myndigheten.

En direktupphandling på grund av brådska får dessutom bara avse den tid det tar att göra en ny upphandling. Här handlar det om fem år och uppskattningsvis 187 miljoner kronor.

– Mot bakgrund av att regionen förlängt avtalet med fem år är det tydligt att förlängningen strider mot upphandlingslagstiftningen, anser Lennart Palm.

Region Uppsala håller inte med Lennart Palm. Man anser att synnerlig brådska föreligger. Att snabbt transportera sjuka patienter är ett samhällsintresse.

Enligt regionen påbörjades upphandlingen i god tid, två år innan det nu förlängda avtalet gick ut i höstas. Anledningen till fördröjningen är att det tagit längre tid än beräknat att utforma den mycket komplexa kravspecifikationen.

Regionjuristen passar i sitt skriftliga svar på att uttrycka förundran över Konkurrenskommissionens ifrågasättande av ett kontrakt på en tjänst som är avgörande för att kunna rädda människors liv.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *