Börje Wennberg
Börje Wennberg införskaffar egna ambulansflygplan. Foto: Landstinget i Uppsala län.

Sex flygplan under upphandling

Det nybildade kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg är i shoppingtagen. Sex flygplan är på väg att upphandlas.


Svenskt Ambulansflyg kommer att, från början av år 2018, sköta all ambulansflygverksamhet i Sverige på uppdrag av samtliga landsting och regioner. Börje Wennberg, ordförande i landstingsstyrelsen vid Landstinget i Uppsala län och nyvald styrelseordförande för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, ser samordningsvinster och kvalitet över tid:

– För patienterna innebär det ökade möjligheter att få vård på lika villkor oavsett var i landet man bor, säger han.

Kommunalförbundet ska äga och finansiera flygplanen medan drift, inklusive piloter och dagligt tekniskt underhåll kommer att upphandlas av privat operatör. Upphandling av sex ambulansflygplan pågår och tilldelningsbeslut förväntas komma nu under första kvartalet. Operatörstjänsten ska upphandlas senare.

– Vi är övertygade om att det här blir en kostnadseffektiv och framtidsinriktad lösning för denna samhällsviktiga verksamhet, säger Börje Wennberg.

Kommunalförbundet ansvarar för den medicintekniska utrustningen, bemanning med sjukvårdspersonal samt en egen flygkoordineringscentral. Flygplanen kommer att vara stationerade i Luleå, Umeå, Uppsala/Stockholm och Göteborg.

Planen är att ha ambulansflygen i luften i mars 2018.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *