Behcet Barsom
Behcet Barsom vill inte betala mer. Foto: Region Örebro län.

Säger nej till extra betalning

Apotekstjänst kräver ersättning för merjobb under höstens leveransstrul på till sjukhus i fem regioner. Varuförsörjningen är inte redo att öppna plånboken.

Apotekstjänst tvingades under hösten att ta in extra anställda för att få flödet av sjukvårdsmaterial till Varuförsörjningens fem regioner att fungera. Om de extra kostnaderna i samband med avtalsstarten står nu striden.

Trots att leveranserna ännu inte fungerar fullt ut kräver Apotekstjänst ersättning för merkostnaderna. Behcet Barsom, kristdemokratisk ordförande för Varuförsörjningsnämnden, anser fortfarande att distributören har ansvar för den uppkomna situationen.

– Vårt fokus just nu är att föra konstruktiva samtal och tillsammans hitta en fungerande lösning, säger han och poängterar att man inte delar motpartens syn när det gäller kostnaderna och hur de ska fördelas.

Enligt nämndens brevsvar till Apotekstjänst krävs ytterligare utredning kring kostnadsfördelningen. Däremot framgår att man ser positivt på lämnade förslag till åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Samtidigt påpekas att man måste förhålla sig till de upphandlingsrättsliga förutsättningar som finns vad gäller fortsatta förhandlingar och möjligheter att ingå avtal om tillkommande tjänster.

– Vi anser också att arbetet behöver gå fortare. Enligt vår bedömning bör distributionen kunna fungera i enlighet med avtalet inom en månad om man genomför de förslag som ligger.

Apotekstjänsts analys av de smått kaosartade första månaderna på det nya avtalet ger vid handen att problemen förorsakades av bristfällig artikelinformation. Man pekar alltså ut beställaren som skyldig till den varubrist som resulterade i inställda operationer och mycket merarbete på sjukhusen.

Varuförsörjningsnämnden håller inte med. En komplett genomlysning av upphandling och avtalsstart har beställts, men den väntas inte bli klar förrän till sommaren.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *