Göran Pettersson
Göran Pettersson vill ser fler partnerskap. Foto: Erik Cronberg.

Så skapas hållbara partnerskap

Intresset för partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga ökar. Mot bakgrund av att IOP inte är helt lätta att upphandla publicerar fyra aktörer nu ett stödmaterial.

Idéburna offentliga partnerskap, alltså samarbeten mellan idéburna organisationer och offentliga aktörer, är en intressant väg för att lösa många samtidsproblem. Detta samtidigt som det finns oklarheter kring hur IOP upphandlas, något som framkommit i bland annat Alingsåsfallet.

– Under rätt förutsättningar kan IOP vara ett sätt att stärka relationen mellan det offentliga och det idéburna samhället. Det ser vi som ett viktigt bidrag till att vitalisera vår gemensamma välfärd, säger Miriam Hollmer, utredare vid avdelningen för kyrkoliv och samhällsansvar vid Svenska kyrkan.

Även om det redan finns ett hundratal IOP-avtal i Sverige saknas vägledande rättspraxis. Behovet av mer kunskap om hur man bygger partnerskap är stort.

För att i viss mån täppa till den luckan bjuder Forum, Rädda Barnen, Frälsningsarmén och Svenska kyrkan på information om hur denna typ av samarbeten bäst organiseras. En rapport med exempel plus ett metodstöd har tagits fram.

Göran Pettersson är generalsekreterare på Forum. Han ser partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga som ett sätt att åstadkomma förändring där det behövs som mest:

– En nyckel till framgång är att satsa bredare på kompetensutveckling om partnerskap som samverkansform.

I rapporten Att bygga partnerskap redovisas erfarenheter ifrån nio idéburna offentliga partnerskap i bland annat Stockholm, Skara och Jönköping. Metodbroschyren går igenom arbetsprocessen, från agendasättning till uppföljning.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *