Så säkras vårdens bemanningsavrop

Anna Petersson

Anna Petersson har hittat modellen. Foto: Per Eriksson.

Bemanningsföretagen har svårt att förse det offentliga med läkare och sjuksköterskor. Region Skåne tacklar utmaningen med fasta priser kombinerat med en ny avropsmodell.

Easyfairs period 1

Svenska regioner och landsting tyngs av ökade kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor. Region Skånes nota för denna typ av bemanningstjänster har exempelvis fördubblats mellan åren 2013 och 2015.

Att upphandla hyrläkare och hyrsjuksköterskor är en sann utmaning och många modeller har prövats landet över. Ett landsting försökte exempelvis att teckna avtal med en leverantör kring hela denna personalförsörjning. Det fungerade dåligt.

Undersökningar visar att beställarna många gånger har svårt att få leverans via ramavtalen.

– Förklaringen till det ligger bland annat i att bemanningsföretagen generellt har en svag leveransförmåga, förklarar Anna Petersson, strategisk inköpare vid Region Skåne.

Det råder brist på läkare och sjuksköterskor. Enligt Anna Petersson saknas ofta starka band mellan bemanningsföretagen och den personal de hyr ut – denna marknad är därmed helt olik uthyrning av exempelvis kontorspersonal.

– Läkare och sjuksköterskor tenderar att gå till den förmedlare som för tillfället bjuder bäst villkor.

Vid avrop måste bemanningsföretaget som regel alltså göra en ”egen upphandlingsrunda” innan svar kan lämnas.

Region Skånes lösning på problemet är att, efter en noggrann analys av marknaden, sätta fasta timpriser. Till grund för timpriserna ligger bland annat benchmarking med andra landstings avtalade ersättningsnivåer och det egna landstingets löneutveckling med ett påslag för förmedlingsföretagets kostnader.

Även sättet att göra avrop på ramavtalet har justerats. Region Skåne har tidigare haft rangordnade avtal, något som frångås i nya avtalet:

– Nu går uppdraget till den ramavtalsleverantör som kan erbjuda personal och är först till kvarn.

Anna Petersson berättar att avtal har tecknats med samtliga anbudsgivare som uppfyllde regionens krav vid upphandlingen.

– Förutbestämd prisnivå och krav på snabbt svar innebär att det inte finns tid för personalen att ”shoppa runt” mellan leverantörerna.

Fungerar den nya modellen?

– Hittills känns det bra, men avtalet har ännu inte varit i kraft så länge att det är meningsfullt att göra en djupare utvärdering.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *