Stoppar ramavtal på sju långa år

KAMMARRÄTTEN Avtalets löptid var för lång för att passera som ett ramavtal. Sju mellansvenska landstings upphandling av dosförpackade läkemedel måste göras om.

Kommentus metodhandboken

De sju landstingen i Dalarna, Sörmland, Uppsala län, Värmland, Västmanland samt Region Gävleborgs län och Region Örebro län åker på en rejäl bakläxa i kammarrätten. Den gemensamma upphandlingen av dosdispenseringstjänster inom ramen för Varuförsörjningen måste göras om.

I domen, som går på Apotekstjänsts linje, slås fast att landstingen gjort en ramavtalsupphandling snarare än en upphandling av ett tjänstekontrakt. Enligt kammarrätten handlar det inte om viss prestation mot viss ersättning. För den tolkningen talar faktum som att volymgaranti saknas och ”sjuklövernlandstingen” inte är förpliktigade att i viss utsträckning efterfråga upphandlad tjänst.

Detta innebär att avtalets löptid, drygt sju år inklusive förlängningsoption, är för lång, Enligt 5 kap. 3 § LOU får ett ramavtal löpa under mer än fyra år endast om det finns särskilda skäl till detta. Anledningen är att inte i onödan begränsa konkurrensen.

Den långa avtalstiden förklaras med att avskrivningstiden för den utrustning som vinnaren Svensk Dos måste anskaffa, trots att företaget är en etablerad aktör på marknaden, är fem år. Den förklaringen anser kammarrätten inte är tillräcklig för att utgöra ett undantagsfall.

Förvaltningsrätten avvisade Apotekstjänsts klagomål.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *