Hans Karlsson
Hans Karlsson ser vissa framsteg. Foto: Thomas Carlgren.

Positiv trend men långt till oberoende

Landsting och regioner arbetar för att göra sig oberoende av upphandlad personal. Även om kostnaderna totalt sett fortsätter att gå upp är nu ökningstakten mindre än tidigare.


Landets landsting och regioner arbetar aktivt för att minska andelen upphandlad personal. Även om det högt satta målet, att till kommande årsskifte vara oberoende av inhyrd personal, verkar avlägset går arbetet framåt.

Totalt har kostnaderna ökat med 6 procent under årets första tre månader. Samma period för ett år sedan låg ökningstakten på runt 25 procent.

– Det är glädjande att se att takten för kostnadsökningen minskar, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Han konstaterar att det är ett uthålligt och hårt arbete som ligger bakom att så många landsting och regioner minskar sina kostnader:

– Det kommer att krävas fortsatt intensivt arbete och målet är absolut inom räckhåll.

Största förändringen syns inom primärvården, alltså det område med störst andel inhyrd personal. Där har drygt hälften, 12 av 21 landsting och regioner, minskat sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år jämfört med samma period 2017.

Landstinget Blekinge hör till dem som ser ett trendbrott i kostnadsutvecklingen.

– Vi har hela tiden vetat att frågan är komplex och att det behövs ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att få till stånd en förändring, säger landstingsstyrelsens ordförande Kalle Sandström.

Bland annat har Blekinge lyckats väl med rekryteringar. Några hyrläkare har till exempel valt att tacka ja till en anställning hos landstinget. Arbetssätt har förändrats på många håll. Även den ekonomiska uppföljningen har blivit bättre.

Varför är det så viktigt med egen personal?

– En stabil och varaktig bemanning skapar bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet, säger Hans Karlsson.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *