Riksdagshuset
Riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand.

Påminner om nyttan av mångfald

Finansutskottet vill se en mångfald av aktörer inom välfärdssektorn. Utskottet påminner därför nu om det tillkännagivande som tidigare lämnats in och som inte besvarats av regeringen.

Det parlamentariska läget har resulterat i allt fler så kallade tillkännagivanden. I mars 2016 och i februari 2017 riktade riksdagen tillkännagivanden till regeringen om att återkomma med förslag på åtgärder när det gäller valfrihet, mångfald och kvalitet inom skola, sjukvård och äldreomsorg.

Finansutskottet konstaterar nu att regeringen ännu inte återkommit till riksdagen i dessa frågor. Även om regeringen inte är rättsligt bunden att tillgodose ett tillkännagivande som detta är det, enligt konstitutionell praxis, utgångspunkten att göra så.

Därför framhåller utskottet återigen vikten av en mångfald av aktörer inom välfärdssektorn. Önskemålet är att regeringen snarast ska återkomma med förslag på hur mångfalden inom välfärdssektorn ska öka.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivande. Inte oväntat med tanke på att förslaget till vinsttak knappast väntas gynna mångfalden.

Finansutskottet påpekar också att valfrihet och mångfald inom välfärden kräver tydliga regler och uppföljning. Detta för att kvaliteten i verksamheten ska kunna garanteras.

Utskottet vill att regeringen ska verka för att all verksamhet bedrivs med kloka beslut, tydliga kriterier för vad som ska gälla och kontinuerlig uppföljning. Verksamheter som arbetar klokt med skattemedel ska inte förbjudas.

Önskemålet är att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med förslag på hur man tänker arbeta för att öka mångfalden inom välfärdssektorn.

Planerad dag för debatt och beslut i frågan är den 1 mars.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *