Vaccinering
SKI:s upphandling av vaccin frias. Foto: Shutterstock.

Okej att förhandla fram vaccinköp

SKL Kommentus Inköpscentral köpte vaccin genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Förvaltningsrätten accepterar detta undantag från huvudregeln om att upphandlingar ska konkurrensutsättas.

Förvaltningsrätten friar SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, för den upphandling av HPV-vaccin som genomfördes i fjol. Kontraktet gick till Merck Sharp & Dohme som får leverera Gardasil 9 till det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Glaxo Smith Kline AB begärde överprövning av upphandlingen. Bolaget menar att det inte föreligger förutsättningar för att välja förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

– Vi valde att direktupphandla eftersom MSD är den enda leverantör som kan erbjuda vaccin med de kvaliteter som vår medicinska expertgrupp har meddelat motsvarar behovet hos de upphandlande myndigheterna, säger Klara Diskay, upphandlingskonsult vid Affärsconcept och projektledare för upphandlingen.

Glaxo Smith Kline hävdar å sin sida att bolagets konkurrerande vaccin Cervarix är ett rimligt alternativ.

Ulrika Kullman, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, säger att det saknas skäl för ingripande:

– Förvaltningsrätten bedömer att SKI har visat att förutsättningarna för att använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda.

Enligt domen har SKI haft rätt att fastställa sitt behov i upphandlingen som ett vaccin med direkt skydd mot HPV-typerna 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58. Det behovet kan endast tillgodoses genom niovalenta Gardasil 9 som ger ett något bredare skydd än konkurrentens vaccin.

Det noteras att frågan om Gardasil 9 respektive Cervarix skyddseffekt inte har varit avgörande i bedömningen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *