Ny trend: fler polisanmälda leverantörer

Polisanmälningarna mot upphandlade leverantörer duggar tätt. Stockholms läns landsting gör som Malmö stad: låter polisen undersöka misstänkt felfakturering.


Att polisanmäla fuskmisstänkta leverantörer ser ut som en trend. Malmö stad har nyligen anmält två företag som skött upphandlad utbildning i svenska för invandrare för bristande rapportering och därmed också faktureringsfel.

Nu polisanmäler Stockholms läns landsting en verksamhet inom Prima barn- och vuxenpsykiatri. Misstanken är systematiskt felaktiga faktureringar.

Efter information om felaktigheter har hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjort en genomgång och bedömning av faktureringen från verksamheten.

– Redan efter en första genomgång av faktureringen från den aktuella verksamheten, i jämförelser med andra verksamheter, ger oss misstankar om att den felaktiga faktureringen har varit systematisk, säger Anna Ingmanson, chef för landstingets närsjukvårdsvårdsavdelning.

Den aktuella verksamheten drivs sedan en dryg månad tillbaka av en annan vårdgivare. Det finns därför ingen anledning att vidta några omedelbara åtgärder.

– Nu lämnar vi information till polisen som får avgöra om misstankarna kring faktureringen ska utredas som brott.

Genomgångar av både Primas övriga verksamheter och andra vårdgivare inom psykiatrin har inte visat på att det skulle finnas motsvarande problem i andra verksamheter.

– Vi har informerat företagsledningen på Prima barn- och vuxenpsykiatri Stockholm om vad vi har upptäckt och jag har nu inlett arbetet med en ekonomisk revision av deras verksamhet.

Den ekonomiska revisionen görs med egna resurser.

– Men resultatet ska bedömas av en oberoende revisionsfirma för att det ska finnas ett fullgott underlag med oberoende bedömning i det fall att vi kommer att kräva tillbaka eventuellt felaktigt utbetalt belopp, säger Anna Ingmanson.

Samtidigt som landstinget i bokföringen gräver sig tillbaka till avtalsstarten år 2010 tar Prima hjälp av KPMG för att utreda vad som hänt:

– Även om det finns en del indikationer på att det skulle kunna röra sig om ett mänskligt misstag, är det för tidigt att låsa sig vid den förklaringen, säger Mari Björelind, vd för Prima.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *