Vivianne Macdisi
Vivianne Macdisi ställer krav. Foto: Magnus Laupa.

Nu införs kollektivavtalsliknande villkor

Landstinget i Uppsala län inväntar inte nya upphandlingslagar. På eget initiativ införs krav på kollektivavtalsliknande villkor för vårdgivare.


Sjukhusstyrelsen kommer att börja ställa krav på att vårdgivare som har vårdvalsavtal med Landstinget i Uppsala län erbjuder sina anställda kollektivavtalsliknande villkor. På så sätt föregår landstinget den kommande upphandlingslagen.

– Att i våra förfrågningsunderlag kunna ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor är en förutsättning för att kunna upprätthålla den svenska modellen och garantera ordning och reda, säger Vivianne Macdisi, socialdemokratisk ordförande för sjukhusstyrelsen.

Vivianne Macdisi gläds över beslutet i sjukhusstyrelsen om de nya reglerna som börjar gälla den 1 januari 2017:

– Vi vill inte riskera att landstingets pengar ska kunna användas till att sänka löner och skapa en osund konkurrens mellan olika grupper på arbetsmarknaden.

Rent praktiskt förs en ny skrivning in i landstingets förfrågningsunderlag för vårdval inom olika områden. Enligt det nya kravet ska vårdgivarens personal som utför tjänsterna erbjudas kollektivavtalsliknande villkor när det gäller till exempel lön, tjänstepension och arbetsskadeförsäkring.

Krav på kollektivavtalsliknande villkor har redan ställts i olika upphandlingar landet över. Landstinget i Kalmar län hade exempelvis denna typ av krav vid sin stora kollektivtrafikupphandling i våras. Få har dock gått lika långt som Sundsvalls kommun.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *