Daniel Filipsson
Vill ha prövningstillstånd. Foto: Robert Persson.

Måste definiera icke-ekonomisk tjänst

Alingsås hämtar stöttning från SKL i sin önskan om att ”partnerskapsmålet” ska beviljas prövningstillstånd. Kommunen vill också ha ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Det behövs ett prejudikat i frågan om vad som är en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse enligt EU:s regelverk. Det anser Alingsås kommun som utan upphandling slutit ett så kallat IOP-avtal med Bräcke diakoni kring vård av demenssjuka.

Alingsås har av kammarrätten dömts till fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift i fallet som tagits till domstol av Konkurrensverket. Nu ligger bollen i högsta instans.

Kommun menar att rättsläget är otydligt och har därför begärt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Man ser behov av att reda ut definitionen av vad en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse är enligt EU:s regelverk. En sådan tjänst omfattas inte av lagen om offentlig upphandling.

– Detta är en viktig fråga inte bara för Alingsås, utan för hur hela Sveriges framtida välfärd kan bedrivas, säger Daniel Filipsson, moderat kommunstyrelseordförande i Alingsås.

Kommunen har samlat stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. I ett brev till Högsta förvaltningsdomstolen argumenterar SKL för att domstolen bör bevilja prövningstillstånd.

SKL skriver att ”denna fråga är av fundamental betydelse och förbundet anser därför att det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att Högsta förvaltningsdomstolen prövar målet”.

Alingsås kommun yrkar i första hand att Högsta förvaltningsdomstolen avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift. I andra hand önskas sänkt avgift. Till önskemålen hör också att domstolen ska inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *