”LOV ger större flexibilitet än LOU”

Mehmed Hasanbegovic

Mehmed Hasanbegovic väljer LOV före LOU. Foto: Göran Lahti.

Regeringen föreslår att en ny form av stödboende inrättas för barn och unga. I Eskilstuna föreslås att upphandling av hem för vård eller boende görs enligt lagen om lagen om valfrihetssystem, LOV, eftersom det ger större flexibilitet än en LOU-upphandling.

Från och med årsskiftet kommer av allt att döma en ny form av stödboende att inrättas. Regeringens förslag öppnar för ett reglerat alternativ till HVB-boenden för barn och unga i åldern 16-20 år.

Kommunernas socialnämnder kommer att ha samma ansvar som om ungdomarna varit placerade på HVB. För att anskaffa stödboende, där kommunen inte är utförare, behöver en upphandling ske antingen enligt LOU eller enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

I Eskilstuna kommer denna upphandlingsfråga upp i socialnämnden den 10 december. Förslaget är att upphandla enligt lagen om LOV. Enligt Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef i kommunen, skulle en LOV-upphandling öka flexibiliteten jämfört med om den görs med LOU:s regelverk.

– I teorin skulle ett obegränsat antal utförare kunna godkännas löpande, förutsatt att de klarar våra krav, under den tid valfrihetssystemet är inrättat. Förhoppningsvis kommer det leda till att vi får färre kostsamma placeringar utanför ramavtal.

För att inrätta ett valfrihetssystem enligt LOV krävs ett fullmäktigebeslut. Därför föreslår socialförvaltningen att frågan ska utredas och att ett beslutsunderlag tas fram till kommunfullmäktige.

– Jag tror att vi kommer att få se en större mångfald av utförare med LOV. Det tycker jag är bra, säger socialnämndens ordförande Göran Gredfors.

Han poängterar att LOV ger brukaren större inflytande över sin placering:

– Vi kommer också att få en mer effektiv avtalshantering och större kostnadskontroll. Med andra ord ser vi fördelar både för brukaren och för kommunen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *