Kräver åtta miljoner efter tips

Konkurrensverket tipsades om Karolinska institutets inköp av molekylärbiologiska produkter. Det resulterade i böteskrav på åtta miljoner kronor.

Karolinska institutet har genomfört en otillåten direktupphandling av molekylärbiologiska produkter från bland annat Life Technologies. Det anser Konkurrensverket som yrkar på en av de högsta upphandlingsskadeavgifterna hittills: åtta miljoner kronor.

– Om offentliga inköp inte konkurrensutsätts genom ett öppet anbudsförfarande går man miste om möjligheten att göra den bästa affären till de bästa villkoren, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Enligt övervakande myndighet har Karolinska institutet tidigare haft ramavtal för denna typ av inköp. Trots att ramavtalet löpte ut den sista december 2017, och utan att ett nytt korrekt upphandlat avtal har funnits på plats, har inköpen fortsatt.

Från Karolinska institutets sida hävdas synnerlig brådska. Upphandlingen, som beskrivs som svår och resurskrävande, blev försenad eftersom ansvarig upphandlare hastigt avslutat sin anställning. Ett flertal rekryteringsförsök för att ersätta tjänsten misslyckades.

– Det ställs höga krav på en upphandlande myndighets planering och organisation. Brister i den planeringen gör det inte möjligt att direktupphandla på ett otillåtet sätt.

Konkurrensverket klagar i sin ansökan om upphandlingsskadeavgift att Karolinska institutet inte lämnat klargörande uppgifter om inköpens värde. På grundval av bland annat tidigare inköp beräknas värdet av den otillåtna direktupphandlingen till drygt 126 miljoner kronor.

Rikard Jermsten konstaterar att tipset varit avgörande eftersom denna typ av övertramp är svårupptäckta:

– Alla former av tips och information om misstänkta överträdelser av upphandlingslagarna är därför viktiga för oss i vårt tillsynsarbete, säger han.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *