Kenneth Nilsson
Kenneth Nilsson gör sig fri från LOV. Foto: Ulla-Carin Ekblom.

Kastar ut LOV för att omfamna LOU

Nuvarande valfrihetssystem ska ersättas av LOU-upphandlade omvårdnadstjänster. Anledningarna till att Örebro kommun slopar LOV är att underlätta planering och uppföljning.

Den politiska majoriteten i Örebro kommun är på väg att skrota lagen om valfrihetssystem, LOV, inom hemvården. Istället vill man se ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt LOU.

Kristdemokratiska kommunalrådet Lennart Bondeson säger att medborgarnas frihet att välja inte ska rubbas:

– Nuvarande situation är dock inte hållbar vare sig ur ett kvalitets- eller effektivitetsperspektiv. Nu inför vi istället ett system som kommer att stärka möjligheterna att leverera en hemvård med god kvalitet oavsett utförare.

Klart är dock att det blir färre utförare att välja mellan. Exakt antal är inte klart, men det politiska löftet är att såväl större som mindre aktörer ska kunna lägga anbud.

– Att antalet utförare blir färre bör inte påverka möjligheten att välja en utförare som passar de egna behoven och preferenserna, anser Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet.

Det var underskotten i Örebro kommuns hemvård som blev början till slutet för LOV.

En genomlysning visade att det rörliga antalet personer i dagens system innebar oförutsägbarhet och betydande svårigheter att planera verksamheten. Att säkra en kvalitativ och kontinuerlig uppföljning i en komplex verksamhet, med ett stort antal utförare som ska följas upp, bedömdes också som en utmaning.

Med fasta marknadsandelar – 50 procent kommunal hemvård och 50 procent privat – får både kommun och privata entreprenörer större förutsägbarhet i sin verksamhet.

– Målet med förändringen är att stärka kvaliteten i hemvården och att både den kommunala och de privata utförarna ska få bättre planeringsförutsättningar, summerar Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande.

Förändringen bedöms ta ungefär två år att genomföra. Beslut om att gå vidare kommer att fattas i kommunfullmäktige den 21 mars. Oppositionen ogillar förslaget.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *