Tomas Eriksson
Tomas Eriksson tar avslutsavtalet till domstol. Foto: Fredrik Hjerling.

Jätteavtal bedöms som olagligt

Landets just nu mest uppmärksammade upphandling hamnar i domstol. Miljöpartiets Tomas Eriksson anser att avtalet mellan Stockholms läns landsting och Onemed är olagligt.

Diskussionen om vad som gick fel i Stockholms läns landstings upphandling av förbrukningshjälpmedel fortsätter. Landstinget framställer Onemed som ”slug” medan leverantören anklagar köparsidan för bristande lyhördhet.

Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink beskriver avtalet som bristfälligt – eftersom det går att tolka på olika sätt. Enligt hennes uppfattning utnyttjar leverantören otydligheterna i avtalet ”på ett sätt som är långt över gränsen för vad som är rimligt.”

Även om Onemeds marknadschef Robert Schmidt på det stora taget håller med om landstingets händelsebeskrivning saknas inte kritik. Företaget anser att vald utvärderingsmodell innehöll ett antal brister:

– Onemed påtalade upplevda brister före det att upphandlingen avgjordes, utan att landstinget vidtog åtgärder för att förändra den.

Kompressionslösningar utvärderades på samma sätt som övriga områden där 91 procent av leveranserna skulle vara det billigare förstahandsvalet och maximalt nio procent andrahandsval. Detta trots att fördelningen i det tidigare avtalet var närmare 50/50.

– Onemed informerade om denna brist och föreslog en utvärdering som vägde första- och andrahandsval 50/50 för att bättre spegla behovet och utfallet. Landstinget valde att inte ändra förutsättningarna i upphandlingen.

Landstingsstyrelsens förvaltning har inlett en händelseanalys för att klargöra vad som hänt under hela processen, från anbud till avslutsavtal. Slutsatserna ska ligga till grund för att göra bättre upphandlingar med tydligare avtal.

Miljöpartiet kritiserar alliansen för det tvååriga avslutsavtalet, värt 900 miljoner kronor, med Onemed. Det faktum att avtalet inte är beslutat politiskt, utan fattat på delegation av förvaltningschefen, ses som ett försök att komma undan det politiska ansvaret.

– Eftersom avtalsvärdet är mycket större än förvaltningschefens delegation tror vi att detta avtal är ogiltligt och då vill vi pröva frågan juridiskt, säger Tomas Eriksson, partiets gruppledare i Stockholms läns landsting.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *