Inte fel att förlänga med två av tre

Upphandlande myndighet får förlänga ett löpande ramavtal med endast två av tre leverantörer. Kammarrätten friar SKL Kommentus Inköpscentral som inte ville ha kvar Tunstall på ramavtalet.

Tunstall uppfyllde inte kraven som ställdes på digitala trygghetslarm. När bolaget underkändes i de kontroller som utfördes gemensam av Myndigheten för delaktighet och SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, valdes bolaget bort inför avtalsförlängningen.

Ramavtalet, som hade förlängningsklausul, förlängdes däremot med Neat och Caretech. Tunstall ansåg att det handlar om väsentligt förändrade villkor och att ett nytt ramavtal som borde ha upphandlats.

Kravet var att förlängningen med konkurrenterna skulle ogiltigförklaras.

Kammarrätten konstaterar i sin dom att ramavtalet ger SKI rätt att, om det föreligger grund för det, häva ramavtalet med en leverantör. Domstolens bedömning är att en sådan hävning knappast medföra att ramavtalets villkor ska anses förändrade på ett sådant sätt att ett nytt upphandlingsförfarande måste göras.

– Vi är glada över utfallet och att kammarrätten tydligt slår fast att vi, med de förutsättningar som var i november 2014, hade rätt att avsluta dåvarande samarbete med Tunstall, säger Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus.

Det kan, enligt domstolen, inte vara någon skillnad om SKI väljer att inte förlänga ramavtalet med en leverantör med hänvisning till att det vid tidpunkten för förlängningen föreligger grund för hävning.

Förlängningsavtalen anses inte innebära att det skett en förändring, än mindre än väsentlig sådan, av villkoren i det ursprungliga ramavtalet. Med hänsyn till bland annat detta anser kammarrätten att det inte har behövts ett nytt upphandlingsförfarande vid förlängningen av ramavtalet med endast två av tre leverantörsparter. Tunstalls överklagande avslås.

– Vi är nöjda med kammarrättens dom, men det hade varit bra om de uttryckt sig tydligare om möjligheten att använda förlängningsoptioner som ett incitament för åstadkomma korrekta leveranser, menar Åsa Edman.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *