Germund Persson
Germund Persson ifrågasätter Skatteverkets bedömning. Foto: Thomas Carlgren.

Inte alls överens med Skatteverket

Vårdmottagningar ska med start från halvårsskiftet nästa år betala moms på exempelvis läkare som hyrs in från upphandlade bemanningsföretag. Fast SKL är inte helt överens med Skatteverket i alla detaljer.

I somras slog Högsta förvaltningsdomstolen i en dom fast att bemanningsföretags uthyrning av anställd vårdpersonal inte är en sjukvårdstjänst som kan undantas från momsplikt. Efter några månaders ”betänketid” publicerade Skatteverket nyligen ett ställningstagande med sin syn på när uthyrning av vårdpersonal är skattepliktig och inte.

Slutsatsen är att både privata och allmänna vårdmottagningar från och med den 1 juli 2019 ska betala moms när de hyr in personal från till ett företag. Fast Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ifrågasätter Skatteverkets bedömning.

– Rättsläget är enligt vår uppfattning långt ifrån klart, säger Germund Persson, chefsjurist på SKL.

Skatteverket går enligt SKL längre i sin bedömning än vad som följer av Högsta förvaltningsdomstolens dom. För att undantas från momsplikt anser Skatteverket att det krävs att företaget tillhandahåller sjukvård eller tandvård direkt till patienten.

– Vi beklagar att Skatteverket i sitt ställningstagande inte har tagit hänsyn till sjukhusundantagen i EU-rätten. Vi ifrågasätter deras bedömning i de delar som sträcker sig längre än till att bara handla om bemanningsföretags uthyrning av anställd personal.

Enligt Germund Persson går det i dagsläget inte att bedöma hur långtgående konsekvenser Skatteverkets besked kan komma att få för kommuner, landsting och regioner. Han lovar att SKL noga kommer att följa utvecklingen.

– Det är viktigt att komma ihåg att ställningstagandet bara redovisar Skatteverkets uppfattning.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *