Ingen fördel för tidigare leverantör

Att ge alla anbudsgivare samma förutsättningar är en viktig princip vid upphandling. När det finns en volymuppskattning ser förvaltningsrätten inte tidigare leverantörs informationsövertag som en otillbörlig konkurrensfördel.


För att en anbudsgivare ska kunna lämna ett konkurrenskraftigt anbud krävs ett bra underlag att räkna på. Det anser inte Mediq att man fick i den upphandlingen sjukvårdsmaterial som genomfördes av Örebro kommun på uppdrag av 16 kommuner i Örebro och Västmanlands län.

Mediq anser att förfrågningsunderlaget inte innehållit tillräckliga eller tillförlitliga uppgifter om volymer. Företaget för fram en rad exempel på uppenbart orimliga volymangivelser. Dessutom klagas det på att upphandlingens vinnare, Onemed, haft mer och bättre information – och därmed ett informationsövertag i anbudsskrivandet.

Kommunerna tillbakavisar kritiken. Både mot volymuppgifter och påståendet att Onemed skulle ha varit nuvarande leverantör. Av förfrågningsunderlaget framgår att volymerna är fiktiva, men att de bygger på bästa uppskattning av kommande behov.

Ett av de exempel som förs fram, tusen termometrar, beskrivs inte som orimligt. Detta mot bakgrund av en samlad befolkning på 280 000 personer.

Även om sjukvårdsmaterial varit ett avtalslöst område sedan hösten 2014 tillstår kommunerna att man handlat en hel del av Onemed under den avtalslösa perioden.

Att bolaget därmed haft mer kunskap om behoven anser kommunerna inte är deras ansvar. Det ligger i sakens natur och det finns inget sätt att ändra på det faktum att befintlig leverantör vet mer än andra.

Förvaltningsrätten håller med kommunerna. Att en anbudsgivare tidigare varit leverantör är inte en otillbörlig konkurrensfördel. Enligt domen har upphandlingen varit korrekt och kängan till klagande företag är att en rimligt informerad och omsorgsfull anbudsgivare har kunnat förutse värderingen av anbuden.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *