Tommy Svensson
Tommy Svensson hävdar särskilda skäl. Foto: Jan Lindmark.

”Ingen avsikt att kringgå lagen”

Landets fyra norra landsting och regioner bedyrar att man inte haft för avsikt att kringgå LOU. Konkurrensverket anser däremot att direktupphandlad vårdpersonal är värd 17,5 miljoner kronor i böter.

Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland riskerar kännbara böter. Enligt Konkurrensverkets utkast till ansökan om upphandlingsskadeavgift har det brutits mot LOU i samband med direktupphandling av inhyrd personal.

Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten beslutar om 17,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för de fyra norra landstingen och regionerna.

– Vi kommer i vårt yttrande att hävda att vi haft synnerliga skäl att direktupphandla under den tid vi saknade avtal, säger Tommy Svensson, servicedirektör vid Västerbottens läns landsting.

Under våren 2016 påbörjades arbetet med en ny regiongemensam upphandling av bemanningstjänster. Västerbottens läns landsting har ansvarat för denna upphandling som av olika anledningar försenats och avbrutits, bland annat efter flera överprövningar.

– Under 2017 har vi därför behövt genomföra nödvändiga direktupphandlingar av inhyrd personal för att upprätthålla en patientsäker hälso- och sjukvård.

Nytt gemensamt avtal finns sedan februari i år.

– Vi har på inte på något sätt haft för avsikt att kringgå lagstiftningen, säger Tommy Svensson.

Yttrandet från utpekade landsting och regioner ska lämnas senast den 21 november.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *