Ingen annonsering under två miljoner

Efter årsskiftet förändras regelverket för upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdena. Deltagande i denna typ av upphandlingar kommer dessutom att kunna reserveras för idéburna organisationer.


Vid årsskiftet förändras LOU när det kommer till upphandling av välfärdstjänster. Om affärens storlek understiger tröskelvärdet 7 113 450 kronor blir det färre och mer flexibla regler än tidigare att förhålla sig till.

Enligt det nya regelverket ska upphandlingen, om den är värd mer 28 procent av tröskelvärdet, annonseras i allmänt tillgänglig elektronisk databas. För belopp understigande cirka två miljoner kronor är annonsering alltså inget krav.

Dokumentationsplikt finns dock för tjänster som är värda mer än 100 000 kronor. Genomförandet av upphandlingen ska dokumenteras – myndighetens beslut under hela processen ska motiveras.

I syfte att underlätta för den idéburna sektorn kan deltagande i denna typ av upphandlingar dessutom reserveras för organisationer som uppfyller vissa krav. Till de krav som måste uppfyllas hör återinvestering av vinst och personalens deltagande i ledningen.

Välfärdsupphandlingar som har ett så kallat bestämt gränsöverskridande intresse kan inte förenklas på samma sätt. Här gäller de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna som öppenhet och likabehandling.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *