Catharina Johansson
Catharina Johanssons argument bet inte. Foto: Alingsås kommun.

Idéburet partnerskap måste upphandlas

Det uppmärksammade partnerskapet mellan Alingsås och Bräcke diakoni borde enligt kammarrätten ha upphandlats. Kommunens böter bestäms till fem miljoner kronor.

Alingsås kommun lyckas inte övertyga kammarrätten om att det idéburna offentliga partnerskap med Bräcke diakoni är en icke-ekonomisk tjänst som inte behöver upphandlas. Domstolen går därmed på samma linje som förvaltningsrätten.

Upphandlingsskadeavgiften fastställs till fem miljoner kronor. Bötesbeloppet beräknas på att det aktuella IOP-avtalet, som bland annat innefattar drift av vård- och omsorgsboendet Ginstgården, har ett uppskattat kontraktsvärde på cirka 75 miljoner kronor.

– Kammarrätten anser att rättsläget när det gäller skyldigheten att upphandla sådana tjänster inte är oklart, att den beräknade avgiften är rimlig och att det inte finns några skäl att sätta ner avgiften eller efterge den helt, säger Ewa Hagard Linander, rättens ordförande kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg

Det är Konkurrensverket som tagit Alingsåsfallet till domstol. Kommunens linje har varit att samarbetsformen inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. I samband med att förvaltningsdomstolens dom överklagades sa Catharina Johansson, förvaltningschef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen:

– Eftersom upphandling av icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse inte omfattas av EU:s inremarknadsregler omfattas den heller inte av lagen om offentlig upphandling.

Kammarrätten anser att avtalet egentligen är en offentlig upphandling av tjänster. I och med att det tecknades utan föregående annonsering har kommunen genomfört en otillåten direktupphandling – och det finns därmed grund för upphandlingsskadeavgift

Enligt domen är fråga om prestationer som utförts mot ersättning. Eftersom det finns en marknad för att erbjuda såväl äldreomsorg som övriga tjänster som omfattas av avtalet är det fråga om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Även om överenskommelsen betecknats som ett idéburet offentligt partnerskap är det frågan om prestationer som utförs mot ersättning enligt artikel 57 EUF-fördraget.

– Vi är såklart besvikna och hade hoppats på ett annat utfall, säger Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef för äldreomsorg & hospice på Bräcke diakoni.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *