Pilatus PC-24
PC-24 under flygning. Foto: Pilatus Aircraft.

Hundra miljoner, annars ingen idé

För en dryg månad sedan köpte Svenskt Ambulansflyg sex flygplan. I kommunalförbundets upphandling av det företag som ska flyga och serva den flottan är kraven höga.

Svenskt Ambulansflyg tecknade i augusti avtal med schweiziska Pilatus om leverans av sex flygplan av typen PC-24 för patientrransporter landet över. Nu sjösätter kommunalförbundet upphandlingen av den entreprenör som ska flyga och underhålla dessa plan.

Utöver flygoperativ drift och tekniskt underhåll ingår uppgifter som avisning och bränsleförsörjning i uppdraget. Ramavtalets takvolym är 20 000 flygtimmar.

Det förfarande som väljs är förhandlat med föregående annonsering. I det första av tre steg sker kvalificering av anbudssökande. De anbudssökande som valts ut i kvalificeringsfasen kan sedan lämna anbud. Därefter kan eventuell förhandling vidta.

Anbudssökanden ska ha erfarenhet av luftburen ambulanstransport med flermotorturbinflygplan under de senaste tre åren. Utöver licenser och tillstånd för att driva kommersiell luftfart och flyga med passagerare ställs höga krav på ekonomisk och finansiell ställning.

Företaget ska också ha viss omsättning. Av förfrågningsunderlaget framgår att man inte söker någon liten entreprenör. För att få vara med och konkurrera om affären krävs enligt ansökningsinbjudan en omsättning på minst 100 miljoner kronor per år under de senaste två åren.

Ramavtal kommer att tecknas på fyra år. Beställaren har därefter rätt, men inte skyldighet, att förlänga ramavtalet med två år.

Sista svarsdatum för anbudsansökan är den 25 oktober. I mitten av februari nästa år väntas tilldelningsbeslut. Kontraktet kommer att tilldelas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån tilldelningsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Ambulansflygtjänsten kommer att inledas under 2021, samma år som Pilatus levererar flygplanen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Hundra miljoner, annars ingen idé

  1. Varför har upphandlingen av operatör dragits tillbaka eller är det så att Svenskt Ambulansflyg själva ska driva verksamheten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *