Erik Slottner
Erik Slottner stoppar hemtjänstavtal. Foto: Scharlotte Peppare.

Hemtjänstföretag åker ut

Efter att ha gjort en samlad bedömning avslutar Stockholms stad avtalet med hemtjänstföretaget Enklare Vardag. Det ska enligt Erik Slottner vara lätt att etablera sig, men minst lika lätt att åka ut om man missköter sig.

Äldreförvaltningen vid Stockholms stad har sagt upp avtalet med Enklare Vardag. Företaget, som utför hemtjänst inom stadens valfrihetssystem, har under våren granskats av Kommunalarbetaren och Arbetet.

– När den mediala granskningen blev offentlig var jag tydlig med att företag som verkar i Stockholms stad ska följa gällande regler och avtal, men jag framhöll också att det måste finnas saklig grund för en eventuell uppsägning, säger Erik Slottner, kristdemokratiskt äldreborgarråd.

Uppsägning eller hävning av avtal sker när äldreförvaltningen, som förvaltar avtalen inom hemtjänsten, bedömer att skäl finns. Beslutet fattas av förvaltningschefen och innebär att företaget ska ha avvecklat sin verksamhet i Stockholms stad inom sex månader. Brukarna kommer istället att tas om hand av andra utförare.

– Som äldreborgarråd välkomnar jag uppsägningen. Jag ser gärna en mångfald av aktörer i Stockholms stad, men vi tummar inte på kvalitet eller avtalsvillkor.

Erik Slottner betonar vikten av att kommunen ska kunna ställa krav på utförarna:

– Det ska vara lätt att etablera sig, men minst lika lätt att åka ut om man missköter sig.

Vänsterpartiet, som lyft frågan om schysta villkor inom hemtjänsten, tycker uppsägningen är rätt:

– De som har hemtjänst ska veta att personalen har goda villkor och att företaget följer de regler som finns, säger Robert Mjörnberg, ledamot i äldrenämnden i Stockholm och fackligt ombud inom Kommunal.

På sin webbplats tillbakavisar Enklare Vardag påståendena om bland annat svarta pengar, anhöriganställningar, fusk med tidrapportering, avtalsstridiga löner och förbud att gå med i facket. Enligt vd Fariba Bameti är anklagelserna grundlösa och felaktiga.

Även Upplands Väsby och Järfälla har sagt upp sina LOV-avtal med hemtjänstföretaget.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *