Stadshuset i Malmö
Upphandling ska ske. Foto: Drago Prvulovic.

”Har börjat planera för upphandling”

De uppmärksammade SVT-reportagen om stödboende för kriminella i Malmö får effekt. Kommunen ändrar denna typ av placeringar och påbörjar en upphandling.


SVT Nyheter Skåne kunde i november rapportera om att Malmö stads stödboenden inte upphandlats korrekt och att de dessutom använts som bas för fortsatt brottslig verksamhet. Nu har kommunen kartlagt vad som hänt.

Den interna utredningen visar att två personer, som varit aktivt kriminella, under två veckor beviljats boende i en privat utförares kollektiva lägenhet samtidigt. Anna von Reis, avdelningschef för socialtjänst Söder, konstaterar att det är olämpligt:

– Vi bör säkerställa att brukare som beviljas boende med stöd för att bryta kontakten med negativt nätverk inte placeras tillsammans med jämnåriga från samma område.

Beskedet från det aktuella företaget är att där inte arbetar personer som är aktivt kriminella. Rikard Vroland, avdelningschef för socialtjänst Innerstaden, säger att man ändå är överens om att boende med stöd hos företaget inte är en lämplig insats för unga vuxna med en kriminell livsstil:

– Vi kommer inte att köpa boende från den här utföraren när det gäller unga vuxna med kriminell livsstil, men vi kommer att fortsätta köpa boende där för andra målgrupper.

När det kommer till de uteblivna upphandlingarna konstateras att kommunen över tid gjort upphandlingar för hemlösheten. Fast bostadsbristen, som utvecklats snabbt de senaste tio åren, har gjort behoven större än de upphandlade resurserna.

Just den här typen av boenden har inte köpts i samma omfattning, och därför inte blivit föremål för upphandling. Vilket de borde ha blivit.

– Vi har börjat planera för upphandling av boende med stöd. Det är en omfattande upphandling eftersom det är många målgrupper med olika behov, säger Anna von Reis.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *