Stadshuset i Eskilstuna
IOP går hem i stadshuset. Foto: Eskilstuna kommun.

Gillar partnerskap med gode män

I Eskilstuna står idéburna offentliga partnerskap högt i kurs. Kommunen har på kort tid slutit två IOP-avtal för skyddat boende respektive gode män.


Idéburna offentliga partnerskap, en samverkansmodell som blandar upphandling och föreningsbidrag, är populärt i Eskilstuna kommun. I dagarna slöt socialförvaltningen ett IOP-avtal med Kvinnojouren Moa om ett skyddat boende.

– Det här är vårt andra IOP på kort tid, och det är ett bra sätt för oss som kommun att börja samarbeta med civilsamhället, säger Göran Gredfors, ordförande för socialnämnden i Eskilstuna kommun.

Överenskommelsens målgrupp är kvinnor, med eller utan barn, som är i behov av skydd till följd av våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Båda parter ser att det finns ett gemensamt behov av att ge ett ökat stöd till våldsutsatta kvinnor.

– Avtalet öppnar möjligheter för att bättre kunna nå och hjälpa människor i utsatta situationer, fortsätter Göran Gredfors.

Socialförvaltningens partner i det andra IOP-avtalet är Eskilstuna god man- och förvaltarförening. Avtalet gör det möjligt att erbjuda ett närmare stöd och utökad utbildning till gode män och förvaltare med uppdrag i Eskilstuna och Strängnäs.

– Som ny ordförande i överförmyndarnämnden kan man dessutom knappast få en bättre start, säger Gunilla Ternert, ordförande i överförmyndarnämnden vid Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Föreningen ska enligt överenskommelsen bland annat hålla i och utveckla grundutbildningen för gode män. Erfarenhetsutbyte ska erbjudas samtidigt som stödverksamhet och en jour, dit samtliga gode män och förvaltare kan vända sig för stöd och hjälp i frågor som rör ställföreträdarskapet, inrättas.

Ramverket kring IOP är dessvärre inte solklart. Alingsås kommun har av förvaltningsrätten dömts till fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för ett avtal som i och för sig är avsevärt större än Eskilstunas. Domen är överklagad.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *