Björn Eriksson
Björn Eriksson granskar kritiserad upphandling. Foto: Anna Molander.

Går till botten med hela upphandlingen

Unilabs kritiseras av Region Stockholm för lång väntan på provsvar. Nu ska upphandlingen utvärderas, från krav till genomförande, i sökandet på svaret om vad som gått snett.

Efter en offentlig upphandling fick Unilabs i uppdrag att, med start i våras, utföra delar av den laboratoriediagnostik som behövs inom Region Stockholm. Problemen började snart hopas.

Analyser av hud- och vävnadsprov har i vissa fall dröjt flera månader. Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, ser mycket allvarligt på situationen:

– Jag förstår att vissa patienter har behövt vänta orimligt länge på sina provsvar. Det är helt ohållbart.

Unilabs förklarar sig med att antalet prover inom Region Stockholm har ökat kraftigt sedan 2015 då underlaget till upphandlingen togs fram. Utifrån det gjordes bedömningen att det rörde sig om 170 inkommande prover om dagen, men idag skickas dagligen 300 prover in för analys.

Charlotta Wikström är Sverigechef med ansvar för patologi och radiologi vid Unilabs. Hon bekräftar att omkring 6 000 standardprover (som enligt avtalet ska behandlas på 10-14 dagar) väntar på att bedömas.

Företaget saknade beredskap för att antalet prover skulle öka så kraftigt på bara fyra år:

– Vi borde ha varit mer uppmärksamma för att fånga upp den förändringen och kunna bygga en verksamhet med kapacitet att ta hand om alla prover i rätt tid.

Region Stockholm aviserar en extern granskning av händelseförloppet. Den ska omfatta hela processen – från förvaltningens krav i upphandlingen, genomförandet av upphandlingen samt vad som nu skapat de uppkomna problemen.

Trots att vårdgivare började klaga på förseningar redan i början av sommaren har åtgärderna dröjt.

– Den externa granskningen ska därför undersöka om hur hälso- och sjukvårdsförvaltningen följt Unilabs verksamhet och hur synpunkter från vårdgivare tagits emot, säger Björn Eriksson.

Unilabs har också, sedan februari månad, ett avtal om medicinsk radiologi. Även på det området noterar regionen förseningar i undersökningar och provsvar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *