Susanne Sidén
Susanne Sidén, vd för Frösunda, tappar uppdrag. Foto: Niklas Ehlen.

Frösunda tappar flera avtal i förtid

Frösunda tappar tre LSS-boenden i Sollentuna kommun. Även Linköping och Sala invänder mot omsorgsjättens kvalitet genom att säga upp avtal i förtid.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Sollentuna och Frösunda Omsorg går skilda vägar. Efter att ha uppmärksammat brister i verksamheterna på LSS-bostäderna vid Linnés väg, Basunvägen och Malmvägen och har kommunen begärt att Frösunda ska ordna till dessa.

I och med att det råder olika uppfattningar om huruvida bristerna har åtgärdas är det gemensamma beslutet att avsluta avtalen. Fram tills att nya utförare är upphandlade, vilket är en process som kommer att ta ungefär ett år, sköter Frösunda driften.

Frösunda har verksamhet över hela landet. Företaget har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ och familj. Även på andra orter gnisslar samarbetet.

Den 1 november i fjol tog Frösunda över driften av äldreboendet Bryggeriet i Sala efter att ha vunnit upphandlingen i konkurrens med tre andra anbudsgivare. Under våren ville kommunen se förbättringar på ett antal punkter.

Per Ström är socialchef vid Sala kommun. Han säger att de boende inte får den vård och omsorg som de har rätt till både enligt lagar och regler och enligt det avtal som kommunen har med Frösunda:

– Därför ser vi ingen annan lösning än att nu häva avtalet.

Kommunen kommer själv att ta hand om driften från och med den första september i år.

– Visst har det funnits utmaningar i samband med uppstarten, men vi har jobbat intensivt sedan januari för att få allt på plats, bekräftar Katarina Hamnström, operativ chef på Frösunda.

Hon ser kommunens agerande som djupt beklagligt:

– Kommunens beslut är oförståeligt, överilat och godtyckligt eftersom vad vi kan se grundas uppsägningen på händelser som inträffat tidigare och som åtgärdats.

I november i fjol förtidsavslutade Linköpings kommun Frösundas avtal kring gruppboendena Ulrika, Ekängen och Tannefors med Frösunda. Företaget hade dessförinnan inte fått några påpekanden om brister, men enligt kommunen handlar det om bemanning och bristande chefskontinuitet.

Frösunda anser att dessa uppsägningar bygger på felaktigt och ofullständigt underlag. Åsikten är att kommunen har begått avtalsbrott.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *