Fortsatt valfrihet i Umeå

Anna-Karin Sjölander

En nöjd Anna-Karin Sjölander. Foto: Samuel Pettersson.

Förslaget om att ersätta LOV med LOU inom hemtjänsten har varit en politiskt extremhet potatis i Umeå kommun. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lyckades dock inte bli av med valfrihetssystemet.


Diskussionen om hemtjänsten har gått het i Umeå sedan nämndförslag om en skrotning av lagen om valfrihet kom i höstas. Socialdemokraterna ville tillsammans med Vänsterpartiet ta bort den fria etableringsrätten inom Umeå kommuns hemtjänst genom att ersätta LOV med LOU-uphandling.

Så blir det inte. De borgerliga partierna fick oväntat stöd av Arbetarpartiet och vann omröstningen i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Främsta anledningen till önskemålet att få bort LOV är att den kommunalt drivna hemtjänstens kundunderlag successivt minskat. Statistiken ger vid handen att tre av fyra brukare idag har en LOV-utförare istället för hemtjänst i kommunal regi.

Anna-Karin Sjölander, centerpartistisk ledamot av kommunfullmäktige och tidigare vice ordförande i Individ- och familjenämnden, är nöjd över att nuvarande ordning bibehålls:

– Det som saknats i den här debatten och den utredning som presenterats är brukarperspektivet. Socialdemokraterna går fram helt utan tanke på helheten, och glömmer dessutom bort att fråga de hemtjänstföretag som finns i kommunen.

Enligt Arbetarpartiet är varken LOV eller LOU optimalt för välfärdstjänster. Man blev vågmästare i frågan efter att ha pratat med brukare och anställda. I de samtalen framgick att många av dem som valt bort kommunen gjort det för att få kontinuitet och slippa många olika ansikten i hemmet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *