Daniel Filipsson
Daniel Filipsson överklagar. Foto: Robert Persson.

”Fem miljoner i böter är oskäligt”

Alingsås håller inte med kammarrätten om att rättsläget är klart och tycker dessutom att bötesbeloppet är oskäligt högt. Kommunen överklagar därför domen i ”partnerskapsmålet” till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kammarrätten och förvaltningsrätten har samma syn på det idéburna offentliga partnerskapet mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni. Detta IOP-avtal, som är värt cirka 75 miljoner kronor, är upphandlingspliktigt.

Kommunen håller inte med och har beslutat att ansöka om prövningstillstånd i högsta instans. I potten ligger även en upphandlingsskadeavgift på fem miljoner kronor.

Daniel Filipsson, moderat kommunstyrelseordförande, säger att det är viktigt att målet får avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen:

– Vi har hela tiden hävdat, och fortsätter att hävda, att rättsläget är oklart och att det saknas svensk rättspraxis.

I partnerskapet tar Bräcke diakoni helhetsansvar för hela vårdkedjan för demenssjuka, bland annat på äldreboendet Ginstgården. Enligt kommunen har verksamheten varit mycket uppskattad hos brukare och anhöriga.

Även bland lokalpolitikerna har det, oavsett partifärg, funnits en stor samsyn om att detta är en mycket bra lösning för äldrevården i kommunen.

– Just med tanke på det otydliga rättsläget när det gäller hur ett IOP kan bedrivas anser vi att fem miljoner i böter är oskäligt, avslutar Micaela Kronberg, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Kammarrätten anser, till skillnad från kommunen, att rättsläget är tydligt. Även om överenskommelsen betecknats som ett idéburet offentligt partnerskap är det enligt domstolen frågan om prestationer som utförs mot ersättning enligt artikel 57 EUF-fördraget.

Återstår nu att se om Alingsås lyckas kamma hem ett av Högsta förvaltningsdomstolens fåtaliga prövningstillstånd.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *