Loa Mothata
Loa Mothata tvingas ta över boenden i kommunens regi. Foto: Göran Ekeberg.

Entreprenör kastas ut från boenden

Uppsala kommun har tröttnat på Private Nursing. En lång lista med klagomål får omsorgsnämnden att säga upp företagets avtal för sammanlagt fjorton gruppboenden.


Private Nursing lever enligt Uppsala kommun inte upp till de krav som ställs i avtalen för driften av sex gruppboenden. Till de klagomål som kommit till kommunens kännedom hör allt från bemanning till bristande brukarperspektiv.

– Vid uppföljningar av verksamheterna har vi upptäckt allvarliga brister, säger Loa Mothata, förste vice ordförande i omsorgsnämnden.

Omsorgsnämndens upphandlingsutskott har därför beslutat att ta över driften i egen regi. Denna process påbörjas omgående.

De gruppboenden som kommunen nu tar över är Backvägen, Gustaf Kjellberg, Helsingforsgatan, Malma Backe 3C, Sandstensvägen och Sandgropsgatan.

– Vi ser också att Private Nursing gjort personalneddragningar som inte kan kopplas till förändrade behov hos brukarna.

Omsorgsnämnden har dessutom hävt avtalen för åtta gruppboenden som Private Nursing skulle ta över i februari och mars. Planeringen för den fortsatta driften av dem pågår.

Förvaltningens målsättning är att övertagandet inte ska föra med sig några större personalförändringar på boendena.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *