Hans Karlsson
Hans Karlsson ser vissa framsteg. Foto: Thomas Carlgren.

Det är i år som det ska hända och vända

Kostnaderna för upphandlad personal inom hälso- och sjukvården ökar. Målet om att regioner och landsting till kommande årsskifte ska ha gjort sig oberoende av inhyrd arbetskraft verkar långt borta.


Landsting och regioner bedriver ett gemensamt arbete för att göra sig oberoende av upphandlad personal. Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting, säger att arbetet bland annat syftar till att göra vården bättre för patienterna:

– Med egna medarbetare skapas kontinuitet vilket är en förutsättning för säker vård för patienterna.

Landstingen och regionerna har gemensamt satt målet att senast 1 januari 2019 vara oberoende av hyrpersonal. Det målet verkar svårt, för att inte säga omöjligt, att nå.

I vissa delar av landet har användningen av upphandlad arbetskraft, såväl läkare som sjuksköterskor, minskat något. Detta gäller i synnerhet psykiatriläkare.

Totalt sett visar beroendet av bemanningsföretagens tjänster emellertid knappast några tecken på att avta. Under kvartal tre i fjol ökade exempelvis kostnaderna med 14 procent jämfört med samma period året innan.

– Att minska beroendet av hyrpersonal kräver långsiktigt arbete, poängterar Hans Karlsson.

De sammanlagda kostnaderna för hyrpersonal inom hälso- och sjukvården landade år 2016 på 4,6 miljarder kronor.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *