Behcet Barsom
Behcet Barsom ringer in Apotekstjänsts vd. Foto: Region Örebro län.

Dags att prata med chefen

Varuförsörjningsnämndens politiker reagerar på problemen med leveranser av sjukvårdsmaterial. Man vill nu veta hur den upphandlade distributören ska förbättra situationen.

Även om förbrukningsvaror hittar ut till de fem regionerna inom samarbetet Varuförsörjningen är det fortsatta problem med leveranserna. Tomas Hilmo, vd för Apotekstjänst, säger att  man arbetar dygnet runt för att lösa uppdraget:

– Vi beräknar just nu att alla leveranser ska vara igång i normal omfattning på onsdag. Vi har tillfälligt utökat arbetstiderna för våra anställda, och även kallat in extrapersonal.

Regionerna påverkas olika mycket av bristen på material som desinfektionsmedel, handskar och förkläden. Region Uppsala har tvingats att ställa in planerade operationer fram till torsdag morgon.

– Vi har fått vissa leveranser under helgen, men vi har ännu inte kommit upp i de nivåer som krävs för att vi ska kunna bedriva normal verksamhet och samtidigt ha beredskap för att klara av akuta händelser som till exempel en större olycka, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

Flera sjukhus har deklarerat stabsläge i syfte att korta beslutsvägarna. Dessutom har Varuförsörjningsnämnden, Varuförsörjningens politiska nämnd, inkallats.

– Nämnden ser mycket allvarligt på den nya distributörens oförmåga att leverera i enlighet med avtalet, säger Behcet Barsom, kristdemokratiskt regionråd i Region Örebro län och ordförande i Varuförsörjningsnämnden.

Tommy Levinsson är socialdemokratisk vice ordförande i nämnden:

– Vi har beslutat att kalla Apotekstjänsts vd till ett extra styrelsemöte i närtid för att redogöra för vilka åtgärder de vidtagit och hur vi skall få trygg leverans under resten av avtalsperioden.

Inom Örebro län har inga operationer ställts in. Täckningsköp från andra leverantörer och ett eget tillfälligt lager för att fördela material mellan olika enheter har räddat situationen. I Region Dalarna råder stabsläge för patientsäkerhetens skull och för att bevaka inflödet av förbrukningsartiklar.

– Det är ett ansträngt läge, säger regiondirektör Karin Stikå Mjöberg.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kan materialbristen innebära att regionerna bryter mot lagen. Även Socialstyrelsen följer situationen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *