Voteringsknappar
Snart dags för votering. Foto: Melker Dahlstrand.

Dags att debattera välfärdsvinster

På måndag blir det debatt i riksdagen om att begränsa vinsterna i välfärden. Regeringens förslag kommer av allt att döma att lida nederlag i omröstningen.


Efter helgen väntas riksdagen debattera regeringens förslag om att reglera företagens vinster inom socialtjänsten, assistansersättningen och skolan. Tanken är att begränsa vinsterna genom att införa tillstånd för alla som vill ha offentlig finansiering – och till tillståndskraven hör tak för vinsterna enligt utredaren Ilmar Reepalus modell.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslaget. Istället riktas en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen. Man vill att den ska återkomma med ett förslag om att istället inrätta nationella kvalitetskrav för verksamheter som bedrivs inom välfärdsområdet.

Utskottsmajoriteten ses som ett avsteg från den välfärdsmodell med möjlighet till valfrihet som har byggts upp i Sverige under en lång tid. Det noteras att fler förskolor, ålderdomshem och skolor behövs framöver. Om förslaget genomförs befaras att ett stort antal verksamheter som finns i dag att behöva läggas ner.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag om att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag. Inte heller kravet på tillkännagivande faller i god jord. Åsikten är att de problem och risker som konstaterats i nuvarande system inte kan lösas endast genom att ställa högre kvalitetskrav.

Enligt finansutskottet borde tillståndskrav inom välfärdsområdet dessutom omfatta även kommuner. Devisen är samma krav på både privata och offentliga aktörer inom området.

Riksdagsomröstningen väntas ske några dagar senare, den 7 juni.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *