Akademiska sjukhuset
Inställda operationer på Akademiska. Foto: Sten-Åke Stenberg.

Comeback för beredskapslager

Drabbade regioner ska utreda hur bristen på förbrukningsmaterial, som fått konsekvenser som inställda operationer, kunde uppstå. Beredskapslager är en annan lösning på problemet.

Apotekstjänsts oförmåga att leverera förbrukningsmaterial får Akademiska sjukhuset att ställa in planerade operationer veckan ut. Samtidigt verkar Region Uppsala ha lärt en läxa kring ”just in time”.

För att minska sårbarheten har regionstyrelsens ordförande, moderaten Erik Weiman, beslutat om att etablera ett beredskapslager. Lagret ska innehålla tillräcklig utrustning för att förhindra att en liknande situation uppstår i framtiden.

– Detta är ett led i att skapa en mer robust hälso- sjukvård, säger han och betonar att medborgarna i Uppsala län förväntar sig bättre än inställda operationer.

Akademiska sjukhuset kommer nu att samla in information från vårdförvaltningarna om behovet av material. Under förutsättning av att beredskapslagret inryms i befintliga lokaler, utan till- eller ombyggnation, uppkommer främst kostnader i samband med inköp av engångsartiklar.

Erik Weiman kommer att tillsammans med regiondirektörerna i Region Dalarna, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län utreda orsakerna till bristen på sjukvårdsmaterial i samband med leverantörsbytet inom varuförsörjningen.

Enligt Apotekstjänst, som hittills varit sparsmakade med kommentarer kring situationen, har de inledande problemen olika förklaringar. Man skriver i ett pressmeddelande att vissa regioner hade låga lagernivåer när verksamheten togs över den 1 oktober. Om detta blev man inte informerade i förväg.

Beställningsvolymerna under de första dagarna var över 30 procent högre än avtalad nivå. Dessutom har ett stort antal ordrar inkommit telefonsamtal och mejl, utanför det ordinarie beställningssystemet.

Häromdagen utlovades en normalisering av leveranserna under denna vecka. I dagsläget kan Apotekstjänst inte längre ange exakt datum.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *