Bojkott resulterar i direktupphandling

Malmö stad drar in på antalet nattplatser för socialt utsatta. Sedan Stadsmissionen bojkottat upphandlingen tar Förenade Care över i mindre skala.

Från och med årsskiftet blir det Förenade Care som svarar för öppna akuta nattplatser i Malmö. Efter en upphandlingstvist kliver då Skåne Stadsmission av efter att i 18 år ha bedrivit denna verksamhet på kommunens uppdrag.

Målgruppen är personer med sammansatt social problematik. Det är människor med missbruk och psykisk ohälsa som är hemlösa.

– Den gruppen är inte så stor idag, säger Ann Söllgård, avdelningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som förklaring på varför kommunen framöver kommer erbjuda 14 platser istället för de 20 som det fanns hos Stadsmissionen.

Fast Skåne Stadsmission skriver inte under på det minskade behovet. Istället pekar man på det faktum att kommunen under senare år istället utökat sin beställning med extraplatser.

Marie Hendra, tillförordnad direktör för Skåne Stadsmission:

– I dagsläget möter vi varje kväll en lång kö av desperata människor i behov av tak över huvudet för natten. Att i det läget bedöma och avgöra vem som i tillräckligt stor utsträckning lider av psykisk ohälsa är inte rimligt, varken för oss eller de människor vi möter.

De nya förutsättningarna i upphandlingen gjorde att Skåne Stadsmission valde att inte besvara den. Istället lämnades förslag till ett idéburet offentligt partnerskap som ett försök att bland annat få en större kontinuitet och flexibilitet i den verksamhet som vänder sig till samhällets mest utsatta.

– Malmö stad valde, utan att besvara vår framställan, att istället gå ut med en ny direktupphandling.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *