Konkurrensverket
Konkurrensverket avbryter IOP-projekt. Foto: Catharina Biesèrt.

Blåser av partnerskapsgranskning

Konkurrensverket stoppar sin granskning av kommunala avtal om idéburet offentligt partnerskap. Den direkta anledningen är nu pågående prövning om huruvida verkets tillsynsbeslut är överklagbara.


Kommunernas intresse för idéburet offentligt partnerskap, så kallade IOP-avtal, med den idéburna sektorn ökar. Just därför startade Konkurrensverket ett projekt för att titta närmare på olika överenskommelser som ingåtts.

Detta projekt avslutas nu. Konkurrensverket förklarar att beslutet fattats mot bakgrund av att Högsta förvaltningsdomstolen nu ska pröva om verkets tillsynsbeslut kan överklagas.

Bedömningen är att det i nuläget är vare sig är effektivt eller lämpligt att fortsätta granskningen av enskilda kommuners överenskommelser. Detta trots att övervakande myndighet nyligen vann striden mot Alingsås om det IOP-avtal som kommunen tecknat för 75 miljoner kronor med Bräcke diakoni.

Verkets beslut grundas sannolikt också på att regeringen har tillsatt en utredning på området. Syftet med den är att förtydliga det legala utrymmet för att offentliga aktörer enklare ska kunna ingå partnerskap.

– Alingsåsdomen bekräftar det behovet, säger Göran Pettersson, generalsekreterare vid intresseorganisationen Forum för idéburna organisationer med social inriktning, som ser ett starkt stöd för partnerskapet som samverkansform mellan det offentliga och det civila samhällets organisationer.

I sitt nyhetsbrev poängterar Konkurrensverket att det är mycket bra att nya möjligheter öppnas för den idéburna sektorn och även andra aktörer. Alla upphandlande myndigheter uppmanas att utforma sina förfrågningsunderlag så att de kan få in så många anbud som möjligt.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *