Barbro Naroskyin
Barbro Naroskyin diskuterar avtalsutformning. Foto: Fredrik Persson.

Avtalstvist följer på skenande kostnader

Kostnaden för förbrukningshjälpmedel skenar. Stockholms läns landsting är grymt oense med leverantören Onemed om avtalstolkningen.

Den upphandling av förbrukningshjälpmedel som Stockholms läns landsting genomförde år 2014 har blivit dyrare, mycket dyrare, än förutsett. Det femåriga avtalet, som skulle omsätta sammanlagt en halv miljard kronor, har bara under det första året kostat 465 miljoner kronor.

– Det som har hänt är att vi och leverantören har olika uppfattning om hur avtalet ska tolkas och därför pågår en dialog oss emellan, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör vid landstinget.

Bedömningen när upphandlingen avslutades var att den skulle medföra en kostnadssänkning under avtalsperioden. Fast den har alltså uteblivit på grund av olika syn på tolkningen av avtalet.

Enligt SVT Nyheter Stockholm, som först kunde rapportera om strumpor för 6 000 kronor paret, är avtalsstrukturen komplicerad. Avtalet innehåller ett förstahands- och ett andrahandsval för varje enskild produkt – med extremt stora prisskillnader.

Förstahandsvalet var tänkt att användas i 91 procent av fallen, men det finns misstankar om att de båda valen bytt plats i beställningsportalen. Barbro Naroskyin vill dock inte diskutera detaljer:

– På grund av dialogen med leverantören kan jag inte gå in djupare i detaljer.

Vänsterpartiet menar att ansvaret vilar på den styrande borgerliga minoriteten.

– Vi vill nu att man tittar på om man kan säga upp avtalet med Onemed, säger landstingsrådet Håkan Jörnehed som konstaterar att landstinget inte ska lägga sådana summor på bandage och stödstrumpor.

Det omdebatterade avtalet bygger på en funktionsprismodell. I priset ingår samtliga tjänster som leverantören ska utföra, som till exempel inköp av produkter, distribution till brukare och utveckling av sortiment.

Onemeds anbud var upphandlingens klart lägsta, mer än en halv miljard under närmaste konkurrent. Robert Schmidt, marknadsansvarig på Onemed:

– Inslaget i SVT Nyheter Stockholm visar att offentlig upphandling är ett komplext område, men att fokusera på enskilda exempel och produkter som görs i inslaget ger inte en korrekt helhetsbild.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *