Nicklas Attefjord
Nicklas Attefjord är inte nöjd med domen. Foto: Fredrik Hjerling.

”Andra lagar väger tyngre än LOU”

Västra Götalandsregionen förlängde mödravårdsavtalet fyra gånger utan upphandling. Förvaltningsrättens bötesdom till trots anser ansvarig politiker att nämnden handlat rätt eftersom hälso- och sjukvårdslagen bedöms väga tyngre än LOU.


Avtalet med leverantören av mödravård i Tjörn och Stenungsund förlängdes, utan annonsering, vid inte färre än fyra tillfällen mellan åren 2014 och 2016. Konkurrensverket uppmärksammade Västra Götalandsregionens agerande och ansökte i höstas om upphandlingsskadeavgift för den sista av förlängningarna.

Nu har förvaltningsrätten utdömt önskade 1 150 000 kronor i böter. Enligt domen har regionen har haft gott om tid på sig att utannonsera avtalet sedan den första förlängningen skedde år 2014.

– Om upphandlingar sker utan konkurrensutsättning och annonsering finns risken att det är en leverantör som inte ger bäst kvalitet och bästa pris som tar hem affären, säger Rikard Jermsten, generaldirektör vid Konkurrensverket.

Nicklas Attefjord är miljöpartistisk ordförande för västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Han håller inte med i övervakande myndighets analys. Till SVT Nyheter Väst säger han:

– Vi har ju fler sådana här avtal och kontrakt och det är inget som sticker ut här.

Klart är att avtalsförlängningarna varit omdiskuterade även internt inom Västra Götalandsregionen. Inför den fjärde förlängningen avrådde regionens jurister med hänvisning till otillåten direktupphandling.

Nämnden gick emot juristernas råd, bland annat för att patienterna inte skulle riskera att behöva byta vårdgivare:

– Jag tycker fortfarande att nämnden gjorde rätt även om följden så klart blev olycklig. Vi tog hänsyn till hälso- och sjukvårdslagen och tyckte den vägde tyngre än kraven på upphandling, säger Nicklas Attefjord.

I vågskålen vid förvaltningsrättens bedömning ligger tidigare dom för otillåten direktupphandling. År 2015 fick Västra Götalandsregionen böta för köp av journalhanteringstjänster, något som denna gång innebär ”upprepat beteende” och därmed försvårande omständigheter.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *