Aleris döms hårt för anbudssamarbete

Aleris döms till över 25 miljoner kronor i böter för att ha samverkat med andra företag i en upphandling som Stockholms läns landsting genomfört. Bolagets jurister analyserar nu domen inför en eventuell överklagan.


Aleris, Capio och Hjärtkärlgruppen samverkade enligt tingsrätten i Stockholms läns landstings upphandling av klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi. Enligt domen ska de tre företagen tillsammans böta cirka 28 miljoner kronor för samarbetet i denna upphandling värd 211 miljoner kronor.

Den absoluta lejonparten av bötesbeloppet, 25,3 miljoner kronor, faller på Aleris. Hjärtkärlgruppen döms till cirka 2,1 miljoner i konkurrensskadeavgift medan Capio ska betala 1,1 miljoner kronor.

Aleris analyserar nu domen för att undersöka förutsättningarna för att få saken prövad i nästa instans som är Marknadsdomstolen. Capio har redan beslutat att överklaga.

Parternas överenskommelse var att dela på de upphandlade uppdragen om någon av dem inte fick kontrakt. Dessutom anser Konkurrensverket att företagen i förväg avslöjat för varandra och kommit överens om vilka objekt man skulle lämna anbud på.

Tingsrätten prutade Konkurrensverkets böteskrav. Detta eftersom Aleris och övriga inblandade parter inte bedömdes att uppsåtligen ha brutit mot konkurrensreglerna och att samarbetet skett relativt öppet gentemot Stockholms läns landsting.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *