Malin Frenning
Malin Frenning har behövt juridiska råd. Foto: Fredrik Persson.

Advokathjälp för 100 miljoner

Nya Karolinska Solna har på många sätt blivit ett dyrt sjukhus. Stockholms läns landsting har köpt juridiska tjänster vid bland annat NKS-relaterade upphandlingar för närmare hundra miljoner kronor.

Sedan år 2009 har Stockholms läns landsting anlitat Mannheimer Swartling för juridisk rådgivning i frågor som rör Nya Karolinska Solna, NKS. Totalt har advokatfirman debiterat cirka 98 miljoner kronor exklusive moms.

Rådgivningen har enligt landstinget skett i samband med att avtal tecknats, vid tolkningar av olika avtal, genomförande av upphandlingar och hur landstinget ska agera i förhandlingar och tvist kopplat till avtal.

Landstingsdirektör Malin Frenning säger att det finns god kompetens på den egna juridiska avdelningen. Landstinget försöker dessutom begränsa sitt konsultanvändande:

– Men i särskilda fall som detta behöver vi använda oss av juridiska specialister som kan ett så viktigt, omfattande och komplext avtal.

Hon försvarar advokatnotan med det omfattande arbete som krävs för att bygga, finansiera och driva NKS fram till år 2040. Kostnaden uppgår till cirka 57 miljarder kronor. I det perspektivet beskrivs utläggen för juridisk rådgivning som närmast försumbara, 0,17 procent av totalbeloppet.

Malin Frenning tycker att det är viktigt med transparens kring den hjälp som tagits av Mannheimer Swartling. Ändå har exempelvis timkostnader maskats på de dokument som SVT Nyheter begärt ut.

Att kostnaderna för att anlita Mannheimer Swartling inte är inkluderade i den öppna NKS-redovisningen sägs bero på att de inte går att förutse.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 thoughts on “Advokathjälp för 100 miljoner

  1. Osagt allt annat man eventuellt kan tycka om denna fråga så är det knappast så att det är märkligt att timkostnaderna har sekretessbelagts. Det är faktiskt praxis att den uppgiften anses omfattas av sekretess enligt ett flertal kammarrättsdomar.

  2. Att ms tar ytterst bra betalt av landstinget samtidigt som det de levererar är av tveksamt värde är tyvärr något man ser i projekt efter projekt. Märkligt att det får fortsätta år efter år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *