Lena Micko
Positiv till välfärdsutredningen. Foto: Rickard L. Eriksson.

Välfärdsutredaren får tungt medhåll

Sveriges Kommuner och Landsting ställer sig bakom stora delar av välfärdsutredningens förslag. Åsikten är att offentliga medel som finansierar välfärden ska gå till avsedd verksamhet.

Som en av de tyngsta remissinstanserna ställer sig SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, positiv till stora delar av välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden.

SKL-ordföranden Lena Micko slår fast att såväl privata företag som idéburna organisationer behövs för att utveckla välfärden:

– Lika angeläget är det att offentliga medel som finansierar välfärden går till avsedd verksamhet.

Fast utredningen sväljs inte med hull och hår. Dess konsekvenser anses svårbedömda samtidigt som Ilmar Reepalus förslag riskerar att bli administrativt betungande och kostsamma.

I den mest uppmärksammade delfrågan, den om vinsttak, passar SKL. Motiveringen är att det i detta skede går att besluta om en eventuell vinstbegränsning.

– Det är först vid utredningens slutbetänkande som vi menar att det går att få en helhetssyn och överblick över konsekvenserna av en vinstbegränsningsmodell, säger Lena Micko.

Trots denna försiktighet kombinerat en reservation från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, och Sverigedemokraterna i SKL låter sig vänsterpartisten Emil Broberg, tredje vice ordförande i SKL:s styrelse, inte nedslås.

– Det är mycket glädjande att SKL går på Vänsterpartiets linje och tydligt och klart markerar att vinstjakten måste bort ur välfärden om vi ska kunna garantera god och likvärdig vård, skola och omsorg för alla, säger han.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *